Door mijn achtergrond als danswetenschapper ben ik veel werkzaam geweest in het theater veld. Maar met mijn kantoor op De Nijverheid (Utrecht), een plek waar veel beeldende kunstenaars werkzaam zijn, heb ik gemerkt dat alle soorten makers tegen dezelfde soort problemen aanlopen. Dit maakt dat ik mij niet beperk tot bepaalde kunstdisciplines. En, ik beperk mij ook niet alleen tot makers. Ik help ook de mogelijkmakers in de sector, gezelschappen of instellingen.

Ik heb echter wel bepaalde verwachtingen van jou, namelijk dat jij zélf actief aan de slag wilt en gaat. Uiteindelijk kan alleen jij de stappen zetten die nodig zijn om iets te veranderen. Ik vind het belangrijk om in het kennismakingsgesprek duidelijk en eerlijk naar elkaar te zijn over verwachtingen en verantwoordelijkheid. Zodat we zeker weten dat jouw investering in onze samenwerking het echt waard is.