Maan Limburg is een Utrechtse fotograaf en initiatiefnemer van het project The Lost World. The Lost World is een fotoboek en foto expositie bestaande uit foto’s van leegstand in en de natuur van Japan. De foto’s illustreren de Japanse “schoonheid van de vergankelijkheid” en tonen wat er gebeurd als een land in hevige mate zowel met verstedelijking als vergrijzing te maken krijgt.

Om dit project te realiseren kwam Maan bij mij met de vraag of ik een subsidieaanvraag kon schrijven. Maan was op dat moment nog onbekend met fondsenwerving, en wat hier allemaal bij komt kijken. In gesprek hebben we besloten dat ik haar gedurende het hele traject zou gaan begeleiden. We hebben het schrijven van de aanvraag als moment genomen om te kijken of de samenwerking beviel. Nadat duidelijk was dat we het geld zouden krijgen, zijn we samen verder gaan werken aan het project.

In deze verdere samenwerking heb ik haar geholpen met het maken van een projectplanning en kwamen we tweewekelijks bij elkaar. Tijdens deze meetings namen we beslissingen over hoe we het geld gingen besteden en hoe we bepaalde kwesties gingen aanpakken. Daarnaast hielp ik haar ook op schema te blijven van de planning. Toen het project was afgerond hebben Maan en ik samen de eindverantwoording voor de fondsen geschreven.

www.thelostworld.online
www.maanlimburg.com