Juliette Mout is ruimte-, kostuum- en beeldontwerper voor theater; samengevat een scenograaf. Als allesdoener met een creatief brein heeft ze een voorliefde voor opera. Juliette, vol met ambitie, kwam bij mij met de vraag of ik haar kon helpen een 5 jarenplan op te stellen. Samen hebben we haar ambities onder de loep genomen en besloten een korter termijn plan op te stellen.

We zijn aan de slag gegaan met ‘haar stip op de horizon’ waar een duidelijk en overzichtelijk ontwikkeltraject uit is ontstaan. Gaandeweg kwamen we er achter dat Juliette ook wel meer wilde ontdekken over wat haar intrinsieke motivatie en onderscheidend vermogen is. Hiervoor zijn we aan de slag gaan met ‘Jouw signatuur’.

juliettemout.com